O mnie

Nazywam się Grzegorz Gmiterek i od piętnastu lat pracuję na stanowisku nauczyciela akademickiego (obecnie na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Bibliografii i Dokumentacji). Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki, e-learningu, oprogramowania komputerowego dla instytucji bibliotecznych, mobilnych urządzeń i aplikacji, długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, digitalizacji i dokumentów elektronicznych reprezentowanych w różnych wymiarach (co by to nie oznaczało) oraz edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej.

Moim konikiem są media społecznościowe i ich wykorzystanie w różnego typu bibliotekach. Był to zresztą temat rozprawy doktorskiej, którą w 2011 roku obroniłem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem twórcą lub współtwórcą kilku projektów sieciowych oraz stypendystą Polskiej Akademii Umiejętności i uczestnikiem Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program „Library & Information Science”. Uczestniczyłem czynnie w około stu konferencjach naukowych, seminariach, szkoleniach itp., w ramach których miałem okazję zaprezentować wyniki moich dotychczasowych badań.

Od 2003 r. prowadziłem zajęcia koncentrujące się na następujących problemach: automatyzacja bibliotek; technologie informacyjne; medioznawstwo; multimedia w systemie komunikacji społecznej; biblioteki cyfrowe; archiwa, muzea i biblioteki w Internecie; digitalizacja źródeł informacji i wiedzy; internetowe zasoby informacji i wiedzy – wyszukiwanie i tworzenie; opracowanie formalne i dokumentacyjne; przetwarzanie informacji; metadane; biblioteka 2.0, media społecznościowe czy tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce.

Jestem lublinianinem, choć obecnie mieszkającym w Warszawie.