Materiały do zajęć

Poniższe linki prowadzą do platformy COME UW, na łamach której znajdą Państwo materiały do poszczególnych zajęć:

Studia dzienne:

Opis bibliograficzny I i II (Informacja Naukowa, I rok studiów licencjackich)

Metadane dokumentu cz. 1 (Informacja Naukowa,I rok studiów magisterskich )

Wstęp do Web 2.0 (Dziennikarstwo on-line – studia licencjackie i magisterskie)

Media społecznościowe (Dziennikarstwo on-line – studia magisterskie)

Technologie informacyjne w nauce i edukacji (Logistyka mediów, Dziennikarstwo)

Media społecznościowe (Dziennikarstwo on-line – studia licencjackie)

Seminarium dyplomowe (Logistyka mediów)

Internetowe gatunki dziennikarskie (Dziennikarstwo on-line i Logistyka mediów)

Kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii

 

Studia zaoczne:

Opis bibliograficzny I i II (Informacja Naukowa,I rok studiów licencjackich)

Metadane I (Informacja Naukowa,I rok studiów magisterskich)

Technologie informacyjne w nauce i edukacji (Logistyka mediów, Dziennikarstwo)

Kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii