Materiały do zajęć

Poniższe linki prowadzą do platformy COME UW, na łamach której znajdą Państwo materiały do poszczególnych zajęć:

Studia dzienne:

Metadane dokumentu I (Informacja naukowa, I rok studiów licencjackich)

Mobilne i społecznościowe aspekty technologii informacyjnych (Architektura przestrzeni informacyjnych, I rok studiów magisterskich, gr. 1; gr. 2)

Technologie informacyjne i komunikacyjne (Architektura przestrzeni informacyjnych, I rok studiów licencjackich)

Web 2.0 i media społecznościowe (Architektura przestrzeni informacyjnych, III rok studiów licencjackich, gr. 1; gr. 2)

Wstęp do tworzenia kolekcji cyfrowych (Architektura przestrzeni informacyjnych, III rok studiów licencjackich)

Seminarium dyplomowe (Logistyka mediów, studia magisterskie)

Seminarium dyplomowe (Zarządzanie Big Data, studia magisterskie)

 

Studia zaoczne:

Metadane I (Informacja naukowa,I rok studiów licencjackich)

Metadane I (Architektura przestrzeni informacyjnych, I rok studiów licencjackich)

Technologie informacyjne i komunikacyjne (Architektura przestrzeni informacyjnych, I rok studiów licencjackich)

Technologie informacyjne i komunikacyjne (Informacja naukowa,I rok studiów licencjackich)

Web 2.0 i media społecznościowe (Architektura przestrzeni informacyjnych, III rok studiów licencjackich

Wstęp do tworzenia kolekcji cyfrowych (Architektura przestrzeni informacyjnych, III rok studiów licencjackich)

Metadane dokumentu cz. 1 (Informacja naukowa,I rok studiów magisterskich)

Kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii (Informacja naukowa, I rok studiów magisterskich)